Mucha Agnieszka

Ukończone studia:

  • 5-letnie studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej,
  • 5-letnie studia magisterskie z zakresu psychologii,
  • podyplomowe studia z logopedii, zarządzania oświatą,

Posiadam również uprawnienia do:

  •  pracy z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, ologofrenopedagogiki.
  • certyfikowany trener EEG-Biofeedback I i II stopnia,
  • terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia,
  • certyfikat metody prof. A. A. Tomatisa.

Obecnie poszerzam wiedzę na podyplomowych studiach „Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju”.

Zakres działań w poradni:

  • diagnoza i terapia z zakresu integracji sensorycznej.