Pedagog

dmorawska@ppp8.pl

Ukończone studia:

 • Studia dzienne magisterskie na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Wydziale Pedagogicznym przy WSP w Olsztynie
 • Studia podyplomowe w zakresie Logopedii na Uniwersytecie Gdańskim
 • Studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku

Szkolenia dodatkowe:

 • Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Trener kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch-kurs trenerski
 • Edukator- kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej – Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych – rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Szkolenie „Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”
 • Szkolenie „Ruch Rozwijający Bazujący na Pracy Weroniki Sherborne”
 • Szkoła trenerów rekomendowana przez PTP.
 • Szkolenie „Profilaktyka uzależnień”.
 • Studium socjoterapii w Ciechanowie
 • Kurs „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w oparciu o koncepcję T. Gordona i książkę A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, żeby dzieci do nas mówiły w szkole”
 • Kurs dla rodziców i wychowawców w oparciu o książkę A. Faber, E. Mazlish „Rodzeństwo bez rywalizacji”
 • Studia glottodydaktyczne – program wychowania językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym opracowany przez B. Rocławskiego
 • Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block
 • Metoda projektów badawczych
 • ,,Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym”
 • „Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej
 • AAC- Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji

Zakres działań w poradni:

 • terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży (gotowość szkolna, nauka czytania, dysleksja).
 • terapia SI oraz diagnoza SI.
 • terapia matematyczna( zajęcia z zakresu wspomagania rozwoju umysłowego oraz kształtowania umiejętności matematycznych dzieci ).
 • diagnoza pedagogiczna uczniów w zakresie specyficznych trudności edukacyjnych( dysleksja, dysgrafia, dysortografia)