Mikołajczyk Mariola

Psycholog

Ukończone studia:

  • Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, kierunek: Psychoterapia i Seksuologia.
  • Kursy doskonalące:
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki;
  • kursy  z zakresu diagnozy i terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera;
  • kurs z zakresu seksualności małego dziecka;

Zakres działań w Poradni:

  • diagnoza psychologiczna dziecka w wieku przedszkolnym;
  • indywidualna pomoc/ wsparcie psychologiczne dla dzieci, rodziców, nauczycieli;
  • prowadzenie indywidualnej terapii dzieci;
  • prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci;