Ler-Poniakowska Ewa

Pedagog, logopeda, neurologopeda

 

Ukończone studia:

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej- studia magisterskie – psychopedagogika kreatywności
  • Studia podyplomowe Logopedia -Akademia Pedagogiki Specjalnej
  • Studia podyplomowe Neurologopedia – Uniwersytet SWPS

Ukończone kursy:

  • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  • Symultaniczno – sekwencyjna metoda nauki czytania
  • Certyfikat -Metoda Warnkego
  • Całościowe zaburzenia rozwoju- przyczyny częstotliwość występowania i symptomy
  • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem