pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapeuta, nauczyciel dyplomowany

elazarska@ppp8.pl

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, kierunek pedagogika ogólna
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Dydaktyki – kurs reedukacji

Ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia : 

 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii
 • Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku uprawnienia diagnostyczne terapeuty pedagogicznego
 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – Wstęp do rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka
 • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Warszawski System Wspierania Uzdolnionych Wars i Sawa – Uczeń zdolny w szkole, Nauczycielskie sposoby rozpoznawania uczniów zdolnych
 • Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej
 • Instytut Doskonalenia Autokreacja – Emisja głosu

 Zakres działań w Poradni: 

 • diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży
 • terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży – dysleksja, dysortografia, dysgrafia, zaburzenia koncentracji uwagi
 • terapia matematyczna dzieci i młodzieży – wspomaganie rozwoju umysłowego i  kształtowanie umiejętności matematycznych