Pedagog-specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy

akowalik@ppp8.pl

Ukończone studia:

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, kierunek: pedagogika społeczno-opiekuńcza, specjalizacja: poradnictwo i terapia pedagogiczna.

Studia podyplomowe:

  • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, kierunek: doradztwo zawodowe.

Zakres działań w Poradni:

  • diagnoza pedagogiczna uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z wykorzystaniem Metody Warnkego,
  • prowadzenie warsztatów grafomotorycznych,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.