Konarzewska-Szwalbe Barbara

Psycholog

Ukończone studia i wybrane szkolenia:

  • Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii.
  • Szkolenie „Systemowa Terapia Rodzin” oraz „ Terapia Par”.
  • Kurs „Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci”
  • Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej.
  • Studium diagnozy, interwencji i pomocy psychologicznej w przypadkach wykorzystania seksualnego dzieci.

Zakres działań w Poradni:

  • Psycholog szkolny – opieka psychologiczna nad dzieckiem i młodzieżą SP 33;
  • Prowadzenie zajęć „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”;
  • Prowadzenie terapii małych dzieci i dzieci posiadających orzeczenia.
  • Udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.