Psycholog

dgubera@ppp8.pl

Ukończone studia:

  • Uniwersytet Warszawski – Wydział Psychologii, specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka,
  • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Pracownia Metod i Szkoleń Psychospołecznych – Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii.

Zakres działań w Poradni:

  • warsztaty dla rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
  • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym,
  • porady wychowawcze dla rodziców,
  • opieka psychologiczna w przedszkolach,
  • zajęcia dla dzieci („Ja w grupie”).