Psycholog
 
Ukończone studia:
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – kierunek: psychologia – studia magisterskie
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej – kierunek: pedagogika ogólna; specjalność: psychopedagogika kreatywności – studia magisterskie
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Job coaching – nowoczesne doradztwo zawodowe i profesjonalna aktywizacja zawodowa –  studia podyplomowe
  • nauczyciel dyplomowany
 
Zakres działań w poradni:
  • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym
  • konsultacje dla rodziców i nauczycieli
  • opieka psychologiczna w szkołach
  • udział w pracach Zespołu Młodszego Szkolnego działającego w Poradni