Psycholog

mgolec@ppp8.pl

Ukończone studia:

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – kierunek psychologia
  • Kurs Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży;
  • III-etapowe szkolenie Stosowana Analiza Zachowania;
  • Szkolenie dla realizatorów Programu „Przyjaciele Zippiego”;

Zakres działań:

  • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym
  • opieka psychologiczna w przedszkolach
  • porady wychowawcze dla rodziców,
  • zajęcia dla dzieci „Wierzę w siebie”,
  • zajęcia dla dzieci „Lubię być w grupie”
  • zajęcia dla dzieci „Przyjaciele Zippiego”