Dżaman Agnieszka

Pedagog – specjalista terapii pedagogicznej,

Ukończone studia:

  • Katolicki Uniwestytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – Teologia,
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie – Pedagogika (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna),
  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu: Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakres działań w Poradni:

  • prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów szkół podstawowych,
  • prowadzenie warsztatów ortograficznych „Polubić ortografię!” dla uczniów klas IV szkół podstawowych.