Pedagog – specjalista terapii pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany

ewadc@ppp8.pl

Ukończone studia:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, kierunek filologia polska

Ukończone studia podyplomowe:

 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olszynie, Studia Podyplomowe w zakresie Historii,
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie, Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej.
 • Metoda Warnkego – kurs podstawowy – uprawniający do prowadzenia diagnozy i treningu funkcji podstawowych z wykorzystaniem Metody Warnkego.

Ważniejsze szkolenia:

 • SLI – specyficzne zaburzenia językowe – diagnoza, terapia, edukacja.
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C)APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii.
 • Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne.
 • Ortoptyka – podstawy rehabilitacji i diagnozy.
 • Doskonalenie techniki czytania u dzieci i dorosłych.
 • Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi. Trening uważności – ćwiczenia praktyczne.
 • Nadwrażliwość słuchowa i szumy uszne u dzieci – wpływ na trudności w uczeniu się i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.

Zakres działań w Poradni:

 • diagnoza pedagogiczna uczniów,
 • terapia pedagogiczna (prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów, w tym również zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z wykorzystaniem Metody Warnkego),
 • prowadzenie warsztatów ortograficznych „Polubić ortografię!” dla uczniów klas starszych szkół podstawowych,
 • prowadzenie warsztatów „Jak się uczyć?” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
 • koordynator cyklicznych spotkań dla specjalistów terapii pedagogicznej pracujących w szkołach z rejonu Poradni.