Danielewicz – Czerniejewska Ewa

Pedagog – specjalista terapii pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany

Ukończone studia:

  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, kierunek filologia polska

Ukończone studia podyplomowe:

  • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olszynie, Studia Podyplomowe w zakresie Historii,
  • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie, Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej.
  • Metoda Warnkego – kurs podstawowy – uprawniający do prowadzenia diagnozy i treningu funkcji podstawowych z wykorzystaniem Metody Warnkego.

Zakres działań w Poradni:

  • diagnoza pedagogiczna uczniów,
  • terapia pedagogiczna (prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów, w tym również zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z wykorzystaniem Metody Warnkego),
  • prowadzenie warsztatów ortograficznych „Polubić ortografię!” dla uczniów klas starszych szkół podstawowych,
  • prowadzenie warsztatów „Jak się uczyć?” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
  • koordynator cyklicznych spotkań dla specjalistów terapii pedagogicznej pracujących w szkołach z rejonu Poradni.