Psycholog

bcwiok@ppp8.pl

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Gdański – Wydział Psychologii, specjalizacja psychologia wychowawcza
 • Studia podyplomowe – Zarządzanie Zasobami ludzkimi
 • Kursy doskonalące:
 • pomoc psychologiczna i praca z grupą – specjalista dot. dysleksji rozwojowej
 • trener „Szkoły dla rodziców wychowawców”
 • mediator rodzinny
 • interwent sytuacji kryzysowych dla m. st. Warszawy

Zakres działań w Poradni:

 • merytoryczna i organizacyjna opieka nad działalnością Zespołu Przedszkolnego i Starszego szkolnego działającego w Poradni.
 • diagnoza psychologiczna młodzieży gimnazjalnej i licealnej
 • indywidualna pomoc/ wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli.
 • prowadzenie interwencji kryzysowej i mediacji szkolnych.
 • prowadzenei zajęć grupowych dla rodziców.