dr nauk humanistycznych, pedagog, oligofrenopedagog,   terapeuta pedagogiczny

nbednarska@ppp8.pl

Ukończone studia:

  • Uniwersytet Warszawski, pedagogika ogólna
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, oligofrenopedagogika

Ukończone studia podyplomowe i kursy:

  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
  • Uprawnienia diagnostyczne terapeuty pedagogicznego Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
  • Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu, Akademia Pedagogiki Specjalnej

Zakres działań w Poradni:

  • diagnoza pedagogiczna uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów szkół podstawowych,
  • prowadzenie warsztatów grafomotorycznych dla uczniów klas II-III.