Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 8 w Warszawie

serdecznie zaprasza Rodziców na spotkanie pt.

 

DOBRY ROZWÓJ ZMYSŁÓW U DZIECKA

 – EFEKTEM PRACY RODZICA

Spotkanie dla Rodziców odbędzie się 22.09.2018 roku w godzinach 9.00 – 13.00 na terenie
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 8 przy ul. Kaspijskiej 16 A w Warszawie.  Continue reading

Szanowni Państwo,

Ruszyły zapisy na „Coaching rodzicielski”. Zapraszamy rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swojego dziecka, umacniać więzi rodzinne, dokonać zmian w relacjach rodzinnych, pomagać dziecku rozwiązywać konflikty w relacjach z rówieśnikami, wspierać dziecko w budowaniu poczucia własnej wartości.
Zapisy na zajęcia odbywają się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni przy ul. Kaspijskiej 16 A.
50-minutowe, indywidualne sesje coachingowe będą odbywały się cyklicznie, co dwa tygodnie (w czwartki bądź w piątki po południu). Miejsce spotkań ul. Kaspijska 16 A.
Pierwsze spotkania odbędą się w czwartek 20 września lub w piątek 21 września. Harmonogram dalszych spotkań zostanie uzgodniony z osobą prowadzącą podczas pierwszej sesji.

Szanowni Państwo,

W dniu 7 IX 2018r. odbyło się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej na zajęcia Terapii Pedagogicznej.
Listy osób przyjętych na zajęcia dostępne są w sekretariatach przy ul. Stępińskiej i Kaspisjskiej.
Terapeuci, prowadzący zajęcia, będą się kontaktować telefonicznie w przyszłym tygodniu z rodzicami poszczególnych osób w celu ustalenia terminu zajęć.

Szanowni Państwo,

lista dzieci zakwalifikowanych na zajęcia metodą SI będzie dostępna w Poradni przy ul. Kaspijskiej 16A w dniu 6 września b.r. po godzinie 16.00.
Zapisu dziecka na zajęcia należy dokonać osobiście w sekretariacie Poradni.

Szanowni Państwo,

informujemy, że zapisy na diagnozę rozwoju procesów integracji sensorycznej rozpoczną się 17 września b.r.  osobiście w sekretariacie poradni przy ul. Kaspijskiej 16 A.
Diagnoza SI obejmuje trzy spotkania. Wymagane dokumenty do diagnozy znajdują się na stronie poradni w zakładce Terapia SI.

Szanowni Państwo,

informujemy że zapisy na zajęcia „ART” ruszają 3 września 2018 roku. Warunkiem udziału dziecka w zajęciach jest wpisanie go na listę uczestników. Można tego dokonać osobiście (w sekretariacie PPP–8 na ul. Kaspijskiej 16A) lub drogą telefoniczną (22 642–69–20).
Trening Zastępowania Agresji rozpocznie się dla uczestników po zakończonym okresie rekrutacji, tj. w połowie października. Zajęcia będą trwały do zakończenia semestru zimowego.

Szanowni Państwo,

Trwają zapisy na zajęcia „Szkoła dla Rodziców”. Zapisy na zajęcia odbywają się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni przy ul. Kaspijskiej 16a.

Zajęcia będą odbywały się w środy o godz. 17. Pierwsze zajęcia odbędą się 12 lub 19 września.

Szanowni Państwo,

Trwają zapisy na zajęcia stymulujące rozwój poznawczy dzieci 6-letnich – MTZI.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju funkcji poznawczych.
Zapisy na zajęcia odbywają się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni przy ul. Stępińskiej 6/8.
Zapisy dotyczą dzieci urodzonych w 2012 r. z klas 0 oraz dzieci urodzonych w 2011 r. po odroczeniu obowiązku szkolnego.
Dzieci, które nie dostaną się na zajęcia z braku miejsc zostaną wpisane na listę oczekujących.
Zajęcia będą się odbywać w Poradni przy ul. Stępińskiej 6/8 raz w tygodniu od października 2018 r. do połowy czerwca 2019 r.

Szanowni Państwo,

trwają zapisy na zajęcia z terapii funkcji poznawczych Metodą Feuersteina – Instrumental Enrichment I. Zapraszamy uczniów klas VII i VIII z diagnozą dysleksji rozwojowej.Zajęcia będą odbywały się w środy. Dodatkowe informacje oraz zapisy prowadzi sekretariat przy ul. Stępińskiej 6/8, tel. 841 14 23.

Szanowni Państwo,

ruszyły zapisy na terapię grupową dla młodzieży od 16 r.ż. z problemem lęku i/lub depresji. Zajęcia będą odbywały się w czwartki w godzinach 15:00-16:30. Dodatkowe informacje oraz zapisy prowadzi sekretariat przy ul. Stępińskiej 6/8, tel. 841 14 23.