Drodzy Rodzice,

wciąż prowadzimy nabór na zajęcia dla dzieci nieśmiałych „Nieśmiałki” z klas V – VI szkoły podstawowej.
Zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania się grupy. Odbywać się będą we wtorki w godz. 15:00 – 15:50 w Poradni przy ul. Stępińskiej. W przypadku zainteresowania udziałem dziecka w takich zajęciach prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni tel. 22 841 14 23, i pozostawienie swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, nr tel.). Osoby prowadzące skontaktują się z Państwem celem umówienia się na rozmowę kwalifikującą do zajęć.
Serdecznie zapraszamy!

Kinga Tyrajska, Karolina Walendziuk

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że prowadzimy nabór na Zajęcia Rozwijające Umiejętności Społeczne GRUS dla uczniów z klas IV – V szkoły podstawowej. Zajęcia rozpoczną się 22 października 2018 r. i będą odbywały się w poniedziałki, w godzinach 14:30 – 15:30 w oddziale przy ul. Kaspijskiej. Warunkiem udziału w zajęciach jest udział w spotkaniu kwalifikacyjnym.
Aby zapisać się na spotkanie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z sekretariatem Poradni przy ul Kaspijskiej 16a, tel. 226426920. Osoby prowadzące: Mateusz Referda, Barbara Ćwiok. Szczegóły dotyczące zajęć GRUS można znaleźć w zakładce szkoły podstawowe.
Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkania instruktażowe dla Rodziców dzieci, które nie są objęte zajęciami terapii SI w Poradni, a posiadają ocenę rozwoju procesów integracji sensorycznej. Mają na celu wsparcie Rodzica w zakresie strategii terapeutycznych oraz ćwiczeń w warunkach domowych bazując na wykazanych w diagnozie trudnościach natury sensorycznej dziecka. Planujemy spotkania jeden raz w miesiącu przez bieżący rok szkolny.
Zapisy osobiście w sekretariacie Poradni przy ul. Kaspijskiej 16 A lub telefonicznie pod numerem 22 642 69 20.
Uwaga: prosimy o dostarczenie do sekretariatu oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej dziecka, najpóźniej na tydzień przed terminem instruktażu.
Terminy spotkań instruktażowych poniżej:  Continue reading

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 8 w Warszawie

serdecznie zaprasza Rodziców na spotkanie pt.

 

DOBRY ROZWÓJ ZMYSŁÓW U DZIECKA

 – EFEKTEM PRACY RODZICA

Spotkanie dla Rodziców odbędzie się 22.09.2018 roku w godzinach 9.00 – 13.00 na terenie
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 8 przy ul. Kaspijskiej 16 A w Warszawie.  Continue reading

Szanowni Państwo,

Ruszyły zapisy na „Coaching rodzicielski”. Zapraszamy rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swojego dziecka, umacniać więzi rodzinne, dokonać zmian w relacjach rodzinnych, pomagać dziecku rozwiązywać konflikty w relacjach z rówieśnikami, wspierać dziecko w budowaniu poczucia własnej wartości.
Zapisy na zajęcia odbywają się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni przy ul. Kaspijskiej 16 A.
50-minutowe, indywidualne sesje coachingowe będą odbywały się cyklicznie, co dwa tygodnie (w czwartki bądź w piątki po południu). Miejsce spotkań ul. Kaspijska 16 A.
Pierwsze spotkania odbędą się w czwartek 20 września lub w piątek 21 września. Harmonogram dalszych spotkań zostanie uzgodniony z osobą prowadzącą podczas pierwszej sesji.

Szanowni Państwo,

W dniu 7 IX 2018r. odbyło się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej na zajęcia Terapii Pedagogicznej.
Listy osób przyjętych na zajęcia dostępne są w sekretariatach przy ul. Stępińskiej i Kaspisjskiej.
Terapeuci, prowadzący zajęcia, będą się kontaktować telefonicznie w przyszłym tygodniu z rodzicami poszczególnych osób w celu ustalenia terminu zajęć.

Szanowni Państwo,

lista dzieci zakwalifikowanych na zajęcia metodą SI będzie dostępna w Poradni przy ul. Kaspijskiej 16A w dniu 6 września b.r. po godzinie 16.00.
Zapisu dziecka na zajęcia należy dokonać osobiście w sekretariacie Poradni.

Szanowni Państwo,

informujemy, że zapisy na diagnozę rozwoju procesów integracji sensorycznej rozpoczną się 17 września b.r.  osobiście w sekretariacie poradni przy ul. Kaspijskiej 16 A.
Diagnoza SI obejmuje trzy spotkania. Wymagane dokumenty do diagnozy znajdują się na stronie poradni w zakładce Terapia SI.

Szanowni Państwo,

informujemy że zapisy na zajęcia „ART” ruszają 3 września 2018 roku. Warunkiem udziału dziecka w zajęciach jest wpisanie go na listę uczestników. Można tego dokonać osobiście (w sekretariacie PPP–8 na ul. Kaspijskiej 16A) lub drogą telefoniczną (22 642–69–20).
Trening Zastępowania Agresji rozpocznie się dla uczestników po zakończonym okresie rekrutacji, tj. w połowie października. Zajęcia będą trwały do zakończenia semestru zimowego.

Szanowni Państwo,

Trwają zapisy na zajęcia „Szkoła dla Rodziców”. Zapisy na zajęcia odbywają się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni przy ul. Kaspijskiej 16a.

Zajęcia będą odbywały się w środy o godz. 17. Pierwsze zajęcia odbędą się 12 lub 19 września.