Psycholog

akrzystanek@ppp8.pl

Ukończone studia:

  • „Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach” – Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (studia podyplomowe)
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – Psychologia (specjalizacja Psychologia kliniczna)
  • Uniwersytet Warszawski – Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Zakres działań w Poradni:

  • praca w zespole orzekającym
  • diagnoza psychologiczna dzieci ze szkół podstawowych,
  • konsultacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli,
  • wsparcie psychologiczne dla dzieci ze szkół podstawowych,
  • prowadzenie zajęć grupowych – Trening Koncentracji Uwagi.