Szanowni Rodzice!

Zapraszamy do udziału w ,,Coachingu Rodzicielskim”

Coaching rodzicielski to proces, którego celem jest wspieranie rodzica w dokonaniu zamierzonych zmian w relacjach rodzinnych, w oparciu o własne zasoby, umiejętności i doświadczenie. Coaching rodzicielski, to forma pomocy, która opiera się na współpracy coacha z rodzicem, po to aby rodzic mógł skuteczniej rozwiązywać problemy wychowawcze dnia codziennego i wspierać rozwój swojego dziecka. To forma wspierania rodziny, inspirowania do działania w oparciu o mocne strony rodziny. Coaching rodzicielski jest partnerską relacją rodzica z coachem, nastawioną na  poszukiwanie rozwiązań, dokonanie zmiany i podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji w rodzinie.

Coaching jest sposobem na poszukiwanie nowych rozwiązań, nie polega na dawaniu rad przez coacha.

Spotkania rodzica z coachem pomagają rodzicom umacniać więzi między nim a dzieckiem. Podczas spotkań rodzice poszukują sposobów na rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, nawiązywanie głębszych i cieplejszych relacji z dzieckiem, motywowanie dziecka do posłuszeństwa. Rodzice uczą się, jak odkrywać i rozumieć potrzeby dziecka. Sesje coachingowe inspirują rodziców do poszukiwania sposobów  na podnoszenie samooceny dziecka, dzięki czemu rodzice pomagają  dzieciom budować poczucie własnej wartości, rozwijać zainteresowania, rozwiązywać konflikty w szkole. To czas dla rodziców na nabieranie pewności siebie w roli rodzica, naukę wyznaczania granice, doskonalenie umiejętności bycia konsekwentnym.

Efektem coachingu jest wzmocnienie więzi w rodzinie.

Indywidualne sesje coachingowe, to spotkania  rodzica z coachem. Trwają ok. 50 min. Spotkania odbywają się co 2 tygodnie. Przewidywana ilość spotkań przeznaczonych dla jednego rodzica to 8-10 sesji. Spotkania coachingowe indywidualne odbywają się we wtorki w godzinach 16.00-19.00  oraz w środy 17.00-19.00  w Poradni na ul. Kaspijskiej 16A, bądź w formie zdalnej.

Zapisy na zajęcia: mbialobrzeska@ppp8.pl

Sesje coachingowe prowadzi: mgr Magdalena Białobrzeska (psycholog, coach VCC, coach kryzysowy).